Rejestracja nowego konta

*  Potwierdzam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu "Młody Mechanik na Medal" i akceptuję wszystkie jego postanowienia.

*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz informacji dotyczących produktów lub usług świadczonych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Zgoda ta dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej użytkownika korzystającego z usługi poczty elektronicznej, w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej, a także telefonicznie oraz korespondencyjnie. Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta.

* - pole wymagane